INFORMACIJE O UVJETIMA KORIŠTENJA INTERNET LOKACIJE I KOLAČIĆA TE ZAŠTITI PRIVATNOSTI OSOBNIH PODATAKA

Terapija Brze Transformacije, obrt za usluge terapije bioenergijom, vl. Iva Mladenić (dalje u tekstu: TBT) u svom poslovanju provodi mjere zaštite osobnih podataka sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR), zakonskim i regulatornim obvezama.

Voditelj obrade: Terapija Brze Transformacije, obrt za usluge terapije bioenergijom, vl. Iva Mladenić 

Internet lokacija: www.transformirajse.com (dalje u tekstu: Internet stranica)

TBT je imenovala Službenika za zaštitu osobnih podataka/Voditelja zbirke osobnih podataka i to je Iva Mladenić.

Vezano za sva pitanja koja se tiču obrade Vaših osobnih podataka i ostvarivanja prava predviđenih Općom uredbom o zaštiti podataka, možete se obratiti Službeniku za zaštitu osobnih podataka/Voditelju zbirke osobnih podataka na sljedeće načine:

 1. pisanim putem na adresu: Terapija Brze Transformacije, Hahlić 27, Rijeka, za Službenika za zaštitu podataka/Voditelja zbirke osobnih podataka
 2. e-mailom na adresu: terapija.brze.transformacije@gmail.com

U potpunosti smo predani osiguranju kontinuirane i efektivne uspostave ove politike, te isto očekujemo od svojih klijenata i poslovnih partnera.

Ova politika određuje očekivano ponašanje TBT-a, klijenata, kao i poslovnih partnera te trećih strana u odnosu na prikupljanje, korištenje, čuvanje, prijenos, otkrivanje ili uništavanje osobnih podataka koji se obrađuju u poslovnim procesima TBT-a.

Sastavni dio ove Politike čine sljedeća pravila:

PRAVILA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA definiraju svrhu i način uporabe osobnih podataka, kategorije osobnih podataka koje prikupljamo, vremensko razdoblje u kojem ih obrađujemo, te načine informiranja u svezi obrade vaših podataka;

PRAVILA PRIVATNOSTI NA WEBU definiraju načine prikupljanja i čuvanja podataka koje prikupljamo putem web stranice TBT-a www.transformirajse.com (u daljnjem tekstu Internet stranica).

PRAVILA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

Ova pravila odnose se na prakse zaštite privatnosti koje TBT primjenjuje pri ugovaranju i pružanju usluga svojim korisnicima. Ova pravila zaštite osobnih podataka definirali smo kako bi se razjasnila svrha i način uporabe osobnih podataka, kategorije osobnih podataka koje prikupljamo, vremensko razdoblje u kojem ih obrađujemo, te da Vas upoznamo sa svim načinima informiranja u svezi obrade vaših podataka.

PODACI KOJE PRIKUPLJAMO

Tijekom različitih oblika interakcije sa TBT-om (korištenje Internet stranice, slanje upita/zahtjeva e-mailom, poštom, u telefonskom razgovoru) prikupljaju se osobni podaci koji podrazumijevaju, ali nisu ograničeni na sljedeće:

 • Ime, prezime
 • Adresa stanovanja
 • Datum rođenja
 • Stručna sprema
 • Bračni status/status veze
 • E-mail adresa
 • Broj telefona
 • Zaposlenje u struci ili ne
 • Da li ste bili hipnotizirani, kada i od koga
 • Koji problem želite riještiti putem TBT-a
 • Da li ste već pokušali riješiti svoj problem, na koji način i kada
 • Da li ste na liječenju zbog nekog medicinskog problema i da li koristite lijekove

TBT tijekom različitih oblika interakcije može prikupljati i ostale podatke koji ne spadaju u grupu osobnih podataka, koji podrazumijevaju, ali nisu ograničeni na sljedeće:

 • Informacije o načinu prehrane
 • Informacije o društvenim aktivnostima

PRAVNE OSNOVE ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

Osobne podatke obrađujemo i koristimo samo u svrhe za koje su prikupljeni. Obrada osobnih podataka je dopuštena samo i u mjeri u kojoj je ispunjeno najmanje jedno od sljedećeg:

 • Obrada je nužna radi poštivanja pravnih obveza TBT-a što podrazumijeva ali se ne ograničava na obradu podataka radi izdavanja računa, u svrhu rješavanja prigovora na temelju mjerodavnih propisa (Zakon o zaštiti potrošača);
 • Obrada je nužna za potrebe legitimnih poslovnih interesa TBT-a ili treće strane, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i sloboda korisnika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka – primjerice obrada podataka u marketinške svrhe, kada svoje korisnike obavještavamo o posebnim ponudama ili pozivamo na događaje za koje očekujemo da bi isti mogli biti zainteresirani;
 • Na temelju informacija o opsegu obrade dana je izričita privola od strane korisnika - primjerice privola nositelja roditeljske skrbi za objavu podataka djece mlađe od 16 godina.

Korištenje podataka

TBT koristi osobne podatke za slijedeće svrhe:

 • Pružanje usluga sukladno ugovorenim obvezama – TBT osobne podatke može upotrijebiti tijekom pružanja ugovorenih usluga, te za pružanje različitih oblika komunikacije tijekom procesa realizacije suradnje
 • Zaštita subjekata u interakciji sa TBT-om – TBT osobne podatke pojedinaca može otkriti ako vjeruje da je neophodno ili prikladno kako bi se zaštitili zdravlje i sigurnost osnivača (vlasnika), posjetitelja, imovine i/ili korisnika
 • Zakonske obveze izvještavanja i obrade podataka

Načini prikupljanja podataka

Osobni podaci se prikupljaju na jedan od sljedećih načina:

 • Izravno od pojedinca –podaci dostavljeni za potrebe izvršenja usluge putem e-maila na terapija.brze.transformacije@gmail.com, ispunjavanjem formulara osobnih podataka (kontakt obrasca) na Internet stranici TBT-a, dolaskom u prostore TBT-a, telefonskim razgovorom sa službenikom za prikupljanje osobnih podataka,
 • Neizravno – podaci koji su javno dostupni na internetskim stranicama koje ne pripadaju TBT-u (npr. objave na društvenim mrežama, otvorenim forumima), podaci dobiveni korištenjem kolačića, poveznica i sličnih tehnologija

ZAHTJEVI ISPITANIKA

TBT osigurava ostvarivanje prava korisnika u odnosu na:

 • Pristup informacijama;
 • Prigovor na obradu;
 • Ograničenje obrade;
 • Prijenos podataka;
 • Ispravljanje podataka;
 • Brisanje podataka.

Korisnik zahtjeve za ostvarenje prava podnosi pisanim ili usmenim putem. Ako pojedinac podnese zahtjev koji se odnosi na bilo koje gore navedeno pravo, TBT će razmotriti svaki takav zahtjev u skladu sa svim primjenjivim zakonima i propisima o zaštiti podataka. TBT zadržava pravo naplate troškova za obradu zahtjeva korisnika u iznimnim slučajevima kada su zahtjevi nerazumni.

Korisnici imaju pravo na informiranje temeljem podnesenog zahtjeva, a nakon uspješne provjere njihovog identiteta, o sljedećem:

 • Svrsi obrade osobnih podataka;
 • Izvoru osobnih podataka, ako nije dobiven od korisnika;
 • Kategoriji osobnih podataka;
 • Primateljima ili kategorijama primatelja kojima su ili mogu biti preneseni osobni podaci, zajedno s lokacijom tih primatelja;
 • Predviđenom razdoblje pohrane osobnih podataka ili obrazloženje za određivanje razdoblja pohrane;
 • Upotrebi bilo kakvog automatiziranog odlučivanja, uključujući profiliranje;

Svi zahtjevi za pristup ili ispravak osobnih podataka moraju biti upućeni Službeniku za zaštitu osobnih podataka/Voditelju zbirke osobnih podataka, koji će evidentirati svaki zahtjev po primitku. Odgovor na svaki zahtjev dostavlja se u roku od 30 dana od primitka pismenog zahtjeva korisnika.

OBRADA OSOBNIH PODATAKA NA TEMELJU PRIVOLE KORISNIKA

U određenim slučajevima TBT može tražiti privolu korisnika ili njihovih nositelja roditeljske odgovornosti za obradu osobnih podataka u određene svrhe.

Kada se obrada osobnih podataka korisnika temelji na privoli, korisnik / nositelj roditeljske odgovornosti u svakom trenutku može povući danu privolu, no to neće utjecati na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego li je ona povučena.

ZADRŽAVANJE PODATAKA

TBT neće zadržati osobne podatke duže nego što je to neophodno u odnosu na svrhe za koje su izvorno prikupljeni.

TBT će vaše osobne podatke zadržati dok god su oni potrebni za pružanje usluga; dok god je potrebno sukladno ovim Pravilima ili vremenu prikupljanja; dok god je potrebno zbog naših zakonskih obaveza, rješavanja sporova i provođenja naših ugovora; ili do one mjere koju dopušta zakon.

Kad razdoblje zadržavanja istekne, TBT će osobne podatke izbrisati na način koji osigurava da se oni ne mogu rekonstruirati niti pročitati.

ZAŠTITA PODATAKA

TBT provodi fizičke, tehničke i organizacijske mjere koje jamče sigurnost osobnih podataka (npr. prevenciju gubitka ili oštećenja, neovlaštene izmjene, pristupa ili obrade i drugih prijetnji kojima mogu biti izloženi osobni podaci uzrokovani ljudskim djelovanjem ili fizičkim/prirodnim okruženjem).

Sigurnosne mjere koje se provode imaju za cilj:

 • Spriječiti neovlaštene osobe da dobiju pristup sustavu obrade podataka u kojima se obrađuju osobni podaci;
 • Spriječiti osobe koje imaju pravo koristiti sustav obrade podataka od pristupa osobnim podacima koji su izvan njihovih potreba i ovlaštenja;
 • Osigurati da se osobni podaci tijekom elektronskog prijenosa ili tijekom prijenosa ne mogu čitati, kopirati, mijenjati ili ukloniti bez odobrenja;
 • Osigurati dostupnost zapisa sustava u svrhu utvrđivanja od koga su uneseni, mijenjani ili uklonjeni osobni podaci iz sustava obrade podataka;
 • Osigurati da u slučaju kada obradu obavlja izvršitelj obrade, podaci se mogu obrađivati samo u skladu s uputama voditelja obrade;
 • Osigurati da su osobni podaci zaštićeni od neželjenog uništavanja ili gubitka;
 • Osigurati da osobni podaci prikupljeni za različite svrhe mogu biti obrađeni odvojeno;
 • Osigurati da se osobni podaci ne drže duže nego što je potrebno.

ZAHTJEVI OD STRANE PRAVOSUDNIH TIJELA

U određenim okolnostima, dopušteno je da se osobni podaci dijele bez znanja ili suglasnosti korisnika. I to kada je otkrivanje osobnih podataka potrebno u bilo kojoj od sljedećih svrha:

 • Sprječavanje ili otkrivanje zločina.
 • Uhićenje ili progon prekršitelja.
 • Procjena ili naplata poreza ili pristojbi.
 • Po nalogu suda ili bilo kojeg zakona.

RUKOVANJE PRITUŽBAMA

U slučaju pritužbi vezanih uz pridržavanje ovih i drugih pravila vezanih za zaštitu osobnih podataka, molimo da nam se javite na e-mail adresu terapija.brze.transformacije@gmail.com. U slučaju pritužbe, istražit ćemo cijelu situaciju koja se odnosi na upotrebu i otkrivanje osobnih podataka sukladno ovim pravilima te ćemo ih pokušati riješiti u najkraćem mogućem roku.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA DJECE

U TBT-u smo itekako svjesni da djeca zaslužuju posebnu zaštitu u svakom pogledu, pa tako i u pogledu zaštite osobnih podataka, budući oni mogu biti manje svjesni rizika i mogućih posljedica otkrivanja svojih podataka.

Sukladno članku 19., stavku 1. Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018), TBT po pitanju zaštite osobnih podataka, djecom smatra sve osobe mlađe od 16 godina, te ne traži niti prikuplja osobne podatke djece ili o njima bez suglasnosti nositelja roditeljske odgovornosti.

Stoga će TBT poduzeti sve razumne napore, kako bi podatke koje dobije od djece obrađivalo samo uz suglasnost nositelja roditeljske odgovornosti.

Ako TBT sazna da su mu poslani osobni podaci djece, ali bez valjane suglasnosti nositelja roditeljske odgovornosti, TBT će u razumnoj mjeri nastojati učiniti sljedeće:

 • izbrisati te osobne podatke iz svojih datoteka što je prije moguće; i
 • osigurati, u slučaju da brisanje nije moguće, da se ti osobni podaci dalje ne koriste za bilo koju svrhu;
 •  te ih u svakom slučaju neće davati nijednoj trećoj strani.

Ako roditelj ili skrbnik ima pitanja vezana uz našu obradu osobnih podataka njihovog djeteta, neka nam se slobodno obrati na adresu Službenika za zaštitu osobnih podataka/ Voditelja zbirke osobnih podataka.

GDJE ĆE SE OBRAĐIVATI VAŠI OSOBNI PODACI

Vaše podatke obrađujemo unutar Europskog gospodarskog pojasa. U slučaju eventualne potrebe prijenosa osobnih podataka izvan tog područja, takav prijenos će se odvijati samo ako je Europska komisija potvrdila da treća zemlja ispunjava određenu razinu zaštite podataka ili ako postoje odgovarajuće mjere zaštite u skladu s primjenjivim pravom (npr. obvezujuća korporativna pravila, standardne ugovorne klauzule).PRAVO NA PODNOŠENJE PRIGOVORA NADZORNOM TIJELU

U svakom trenutku možete podnijeti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka ako ste mišljenja da smo prilikom obrade Vaših podataka prekršili hrvatske ili europske propise o zaštiti podataka nadzornom tijelu Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Martićeva 14, Zagreb, azop@azop.hr

PRAVILA PRIVATNOSTI NA WEBU

TBT priznaje i cijeni Vaše pravo na povjerljivost podataka te se obvezuje očuvati sigurnost podataka koje putem  Internet stranice TBT prikupi.

Vaši osobni podaci se prikupljaju i koriste samo na temelju podataka koje ste dobrovoljno dali TBT-u, bilo upućivanjem maila, telefonskim razgovorom ili korištenjem Internet stranice.

Prikupljeni osobni podaci se čuvaju u elektroničkom obliku, te se primjenjuju sve odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi se spriječila povreda osobnih podataka. Zaprimljene e-mailove  s Vašim osobnim podacima Društvo će koristit samo u svrhu ispunjavanja Vaših zahtjeva.

KOLAČIĆI

Kako bi se osigurao ispravan rad web-mjesta TBT-a., ponekad na vaše uređaje pohranjujemo male podatkovne datoteke poznate pod nazivom kolačići. Isto čini i većina velikih web-mjesta. Pretraživanjem na mreži prikupljaju se informacije pomoću kolačića tijekom pretraživanja web-mjesta / aplikacija TBT-a ili web-mjesta / aplikacija trećih osoba. Legitiman interes TBT-a u korištenju kolačića je osigurati ispravan prikaz web-mjesta / aplikacija, oglasa i obavijesti s ciljem neprestanog poboljšanja korisničkog iskustva te pružanja kvalitetnog sadržaja i oglasa korisnicima. Kolačići na Internet stranicama TBT-a su anonimizirani te se ne koriste s ciljem prikupljanja i pristupa korisničkim podacima.

Što su kolačići?

Kolačić je datoteka koja se pohranjuje na računalo ili mobilni uređaj pri posjetu određenom web-mjestu. Pomoću kolačića web-mjesto pamti vaše radnje i željene postavke (poput prijave, jezika, veličine fonta i drugih željenih postavki koje se odnose na prikaz) tijekom duljeg razdoblja, pa ih nije potrebno ponovno unositi pri svakom povratku na web-mjesto odnosno pri pregledavanju njegovih različitih stranica. Zahvaljujući kolačićima na web-mjestima / aplikacijama TBT-a moguće je:

 • pratiti detaljniju metriku posjećenosti web-mjesta te time pružiti relevantniji sadržaj članaka i oglasa
 • kontinuirano poboljšavati sadržajne i tehničke funkcionalnosti web-mjesta / aplikacija
 • detektirati i osigurati se od rizičnog ponašanja korisnika koji mogu naštetiti web-mjestima / aplikacijama
 • razumijeti na koji način korisnici konzumiraju sadržaj web-mjesta te na temelju toga razvijati postojeće i kreirati nove usluge

Kako koristimo kolačiće?

Kolačići mogu biti korišteni u svrhu prepoznavanja dolaska korisnika na web-mjesto / aplikaciju, kako bi zapamtio vaše preferencije s ciljem poboljšanja i pružanja personaliziranog korisničkog iskustva. Svi podaci prikupljeni putem kolačića koriste se sumirano za potrebe poboljšanja i optimalnog serviranje web-mjesta / aplikacija te svi kolačići koje serviramo su aninomizirani te na temelju njih ne možemo doći do osobnih podataka posjetitelja.

Kolačićima možemo prikupljati podatke o upotrebi naših web-mjesta / aplikacija - npr. podrijetlo / lokaciju posjeta, posjećene stranice, pregledane videozapise ili oglase, ključne riječi, trajanje posjeta te usluge odabrane za kupovinu putem web-mjesta, informacije o uređaju, informacije o posjetu korisnika.

Ovisno o svrsi i učestalosti interakcije korisnika s web-mjestima / aplikacijama TBT-a, prikupljeni podaci služe za više svrha podijeljenim u nekoliko kategorija koje su prikazane u tablici.

Svrhe kolačića

Za osiguranje ispravnog rada web-mjesta / aplikacija

 • Ispravan prikaz sadržaja;
 • Personaliziranje sučelja kao što je odabir jezika;
 • Parametri uređaja;
 • Razlučivost i vrsta zaslona;
 • Poboljšanje web – mjesta / aplikacija

Za prikupljanje statističkih podataka

Statističke podatke prikupljamo kako bismo plasirali kvalitetan sadržaj i poboljšali kvalitetnu web-mjesta / aplikacija i usluga te kako bismo bolje razumjeli potrebe korisnika te sukladno tome unaprijedili usluge i funkcionalnosti web-mjesta / aplikacija.

Za prilagodbu usluga

Kolačići nam pomažu i u prilagodbi usluga kako bismo otkrili potencijalne poteškoće u radu web-mjesta / aplikacija te kako bismo optimizirali i poboljšali funkcionalnosti web-mjesta / aplikacija kao što je prilagodba korisničkog sučelja i slično.

Kako treće strane koriste kolačiće na web-mjestima?

U nekim slučajevima možemo raditi i s trećim osobama kako bismo vam pružili što kvalitetnije usluge na našim web-mjestima / aplikacijama. Web-mjesto TBT-a koristi alate za mjerenje posjećenosti trećih osoba poput DotMetrics Audience i Google Analytics.

Vlasnici pretraživačkih trgovačkih društava informiraju vas o načinu upravljanja kolačićima. Više pročitajte na povezanim linkovima.

Za preostale pretraživače, molimo vas konzultirajte se s pripadajućom dokumentacijom koju vam pruža dotično trgovačko društvo u čijem je vlasništvu pretraživački sustav.

Dodatne informacija oko isključivanja kolačića

Trenutno postoji nekoliko web stranica za isključivanje pohranjivanja kolačića za različite servise.

Više se možete informirati na sljedećim linkovima:

DIGITALNI MARKETING, NEWSLETTER

TBT šalje promotivne materijale putem digitalnih komunikacijskih kanala pojedincima s kojima je u određenom trenutku ostvarilo nekakav oblik suradnje i koji su nam dali kontakt podatke za takav oblik komunikacije. Korisnici usluga TBT-a imaju u svakom trenutku pravo onemogućiti uslugu primanja promotivnih materijala, a TBT će omogućiti alate kako bi se pravo za brisanje iz baze podataka za slanje obavijesti provelo. Pravna osnova za obradu podataka u ove svrhe je legitiman interes TBT-a.

Kontakt informacije, kao što su ime i e-mail adresa, su neophodne u slučaju kada želite koristiti usluge primanja promotivnih materijala od strane TBT-a. Promotivni materijali  podrazumijevaju informacije o uslugama i posebnim ponudama te novostima (engl. newsletter).

Korisnik će biti obaviješten u trenutku prvog kontakta ili u bilo kojoj fazi vršenja usluge o korištenju njegovih podataka u svrhe digitalnog marketinga.

Mogućnost općenitog isključivanja nije dostupna za neke oblike nemarketinške komunikacije, primjerice izjave o pridržavanju zakonskih obveza (kad je to dopušteno zakonom).

Za isporuke Newslettera TBT može koristiti tehničke usluge vanjskih poslovnih partnera. U navedenom slučaju istima dajemo na obradu isključivo adresu elektroničke pošte koju ste prijavili za dobivanje Newslettera. Također osiguravamo da odabrani poslovni partner istu koristi samo i jedino za isporuke naših Newslettera, u vremenskom periodu dok ste na njega prijavljeni, te ga u druge svrhe ne smije koristiti. Osim u navedenom slučaju i pod navedenim uvjetima, TBT neće vaše kontakt podatke, koje ste dali za prijavu na Newsletter, dijeliti sa trećim stranama.

SIGURNOST

TBT poduzima sve mjere sigurnosti kako bi se zaštitili podaci korisnika, tijekom unosa i prijenosa, obrade podataka, te prilikom pohrane. Pristup podacima je ograničen i ima ga samo Službenik za zaštitu osobnih podataka /Voditelj zbirke osobnih podataka kome su isti potrebni radi obavljanja poslovnih aktivnosti.

Osobni podaci koji su TBT-u ustupljeni korištenjem Internet stranice čuvat će se za vrijeme postojanja iste. Svi podaci koji su TBT-u ustupljeni prilikom korištenja Internet stranice, biti će uništeni najkasnije prilikom gašenja iste.

Korisnici u bilo kojem trenutku imaju pravo zatražiti obavijest o tome koji se njihovi osobni podaci obrađuju od strane TBT-a, odnosno da se isti izmjene ili obrišu, slanjem zahtjeva Službeniku za zaštitu osobnih podataka/Vodielju zbirke osobnih podataka.

AŽURIRANJE POLITIKE PRIVATNOSTI

Politike privatnosti redovito preispitujemo i provjeravamo odražavaju li način na koji TBT obrađuje osobne podatke. Aktualna verzija je uvijek dostupna na našoj stranici www.transformirajse.com , a ako dođe do važnijih promjena koje utječu na Vaša prava i slobode, o tome ćemo Vas izravno obavijestiti.